widok sprzed hangaru
 
główna strona
skoki spadochronowe Warszawa

 

     

Kurs teoretyczny do uzyskania licencji pilota szybowcowego PL(G) - koszt 990 zł, uczniowie i studenci do 25 roku życia 690 zł
Spotkanie organizacyjno-informacyjne o godzinie 18:00 w budynku Aeroklubu Warszawskiego ul. Księżycowa 1:
(minimalna liczba kursantów do rozpoczęcia kursu 10 osób)

 • 9 stycznia (czwartek) - spotkanie organizacyjne - godz. 18:00
  zajęcia w soboty i niedziele w godzinach 9 - 17,
  początek zajęć 18 stycznia - planowane zakończenie kursu 9 lutego
 • 9 stycznia (czwartek) - spotkanie organizacyjne - godz. 18:00
  zajęcia we wtorki i czwartki w godzinach 17:30 - 21:30,
  początek zajęć 21 stycznia - planowane zakończenie kursu 27 marca
 • 3 kwietnia (czwartek) - spotkanie organizacyjne - godz. 18:00
  zajęcia w soboty i niedziele w godzinach 9 - 17,
  początek zajęć 12 kwietnia - planowane zakończenie kursu 18 maja
 • 3 kwietnia (czwartek) - spotkanie organizacyjne - godz. 18:00
  zajęcia we wtorki i czwartki w godzinach 17:30 - 21:30,
  początek zajęć 8 kwietnia - planowane zakończenie kursu 15 maja
 • 5 czerwca (czwartek) - spotkanie organizacyjne - godz. 18:00
  zajęcia w soboty i niedziele w godzinach 9 - 17,
  początek zajęć 14 czerwca - planowane zakończenie kursu 6 lipca
 • 26 września (czwartek) - spotkanie organizacyjne - godz. 18:00
  zajęcia w soboty i niedziele w godzinach 9 - 16,
  początek zajęć 5 października - planowane zakończenie kursu 27 października
 • 2 października (czwartek) - spotkanie organizacyjne - godz. 18:00
  zajęcia we wtorki i czwartki w godzinach 17:30 - 21:30,
  początek zajęć 7 października - planowane zakończenie kursu 27 listopada

Zobacz harmonogram

Seminarium instruktora szybowcowego FI(G)
KOSZT: 300 zł
Informacje pod numerem telefonu 606 708 324, 22 834 93 35 lub e-mail cgi@aeroklub.waw.pl

 

 


Praktyczne
podstawowe szkolenie szybowcowe za wyciągarką:

KOSZT: Zobacz cennik

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
DATA ROZPOCZĘCIA KURSU PRAKTYCZNEGO
ILOŚĆ OSÓB
29 marca
5 kwietnia
6
26 kwietnia
1 maja
6
31 maja
1 czerwca
8
28 czerwca
2 lipca
10
26 lipca
2 sierpnia
12

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: dg@aeroklub.waw.pl
- nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
- decyduje kolejność zgłoszeń nadesłanych w w/w terminach.
- przy większej ilości osób będzie prowadzona lista rezerwowa

Wersja do druku
UWAGA!
Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia nadesłane w w/w terminie spełniające następujące kryteria:

Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwisko i imię.
- data urodzenia.
- dokładny adres zamieszkania.
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego w zakresie PL(G) - warunkowo ewentualne ukończenie szkolenia teoretycznego zakończonego uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego w zakresie PL(G) na dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego.
- numer aktualnych badań lotniczo-lekarskich kl. 2.
- numer telefonu kontaktowego.
- dokładny termin szkolenia praktycznego z podaniem terminu godzin szkolenia.

Spotkania organizacyjne odbywają się w sali wykładowej w hangarze szybowcowym Aeroklubu Warszawskiego o godzinie 10.00 w terminach podanych w tabeli powyżej. W przypadku liczby chętnych przekraczającej możliwości szkoleniowe w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby będące na spotkaniu organizacyjnym i spełniające warunki zgłoszenia.

Termin ukończenia szkolenia uzależniony jest od warunków atmosferycznych.

Zgłoszenie musi zawierać oświadczenie nadawcy:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu szkolenia
do Licencji Pilota Szybowcowego PL(G) - ( zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 883)."

 

© Aeroklub Warszawski 2008, ul. Księżycowa 1, 01- 934 Warszawa     
Skoki spadochronowe Warszawa