© Aeroklub Warszawski 2008, ul. Księżycowa 1, 01- 934 Warszawa, Pekao S.A. XIII o/Warszawa 50 1240 2034 1111 0000 0307 5434                                  webmaster